Funkcionalna analiza stanja organizma – kvantna analiza

Da bismo živeli zdravo, neophodno je da poznajemo svoj organizam, znamo kako funkcioniše, šta mu je potrebno i da se zdravo hranimo. U Centru Active Bio, kompletnu analizu stanja organizma možete odrediti pomoću najsavremenije tehnike, automatskom magnetno-kvantnom analizom tela.

Ova metoda otkriva i analizira informacije o psihofizičkom stanju organizma koje mogu da ukažu na neka oboljenja mnogo pre nego što se manifestuju na fizičkom nivou. Bez vađenja krvi, zračenja i neprijatnih ispitivanja dobija se kompletna analiza stanja organizma. U skladu sa rezultatima analize dobijaju se preporuke o načinu ishrane, fizičke aktivnosti i suplemenata koji će nadomestiti deficite u organizmu.

Magnetno-Qvantna Analiza Tela

Savremena tehnologija bazirana na kvantnoj medicini koristi magnetnu rezonancu i merenje frekvencija elektromagnetnih impulsa ćelija. Na ovaj način možemo dobiti sliku funkcionisanja kako pojedinih organa tako i organizma u celini. Dijagnostika je nastala u Sovjetskom Savezu za potrebe svemirskog programa i vazduhoplovstva, a primenjivana za kontrolu zdravlja astronauta, pilota, vrhunskih sportista – olimpijaca, te ljudi specijalnih zanimanja. Pokazavši izvanredne rezultate,  počela se šire primenjivati i danas je dostupna svim ljudima koji vode računa o svom zdravlju.

Na kom principu radi? 

Ljudsko telo se sastoji od velikog broja ćelija koje kontinuirano rastu, razvijaju se i umiru, ali se i neprestano regenerišu kroz sopstvenu deobu. U telu odrasle osobe 25 miliona ćelija podeli se u minuti, dok se regeneriše oko 100 miliona krvnih ćelija. Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, atomska jezgra pod naponom stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija a superbrzi elektroni izvan jezgra su u neprestanim promenama zbog čega dolazi do konstantnog emitovanja elektromagnetnih talasa.

Ti talasi koje naše telo emituje su pokazatelj stanja našeg organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji: zdravo, manje zdravo, bolesno. Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo “pročitati” i stanje našeg organizma.
Kvantna (quantum) medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promena frekvencije tih izvan jezgarskih ćelijskih elektrona, promene njihovih orbita koje prouzrokuju promene na nivou atoma, zatim u malim, pa većim biomolekulima, konačno promenama u samoj ćeliji i organu koji ona čini. Jednostavno, ukoliko se promeni frekvencija elektrona, promeniće se elektromagnetni talas koji stiže od posmatranog atoma.
Te promene do kojih dolazi zbog bolesti i fizičkih promena u nutritivnoj oblasti su obično slabe i variraju od nano do mikrogausa. U principu, energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu u kompjuter koji ih potom procesuira upoređujući dobijene rezultate sa onima koje spadaju u normalne kvantne vrednosti. Veličina dobijenih vrednosti ukazuje na prirodu i vrstu promena ćelijskih vrednosti.

Nalazi prikazuju kompletnu sliku funkcionalnog stanja celog organizma, između ostalog:

Kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih funkcija
Gastrointestinal funkcija
Funkcija jetre
Žučne kese
Funkcija pankreasa
Funkcija bubrega
Funkcija pluća
Moždani nervi
Bolest kostiju
Gustina kostiju
Reumatoidni bolest kostiju
Šećer u krvi
Osnovni fizički kvalitet
Toksini
Mikroelement (vitamini, minerali)
Ginekologija/prostata
Koža
Endokrini sistem
Imuni sistem
Grudi
Lipidni status
Opšte stanje organizma

Napomene:

  • Jedan sat pre dijagnostike suzdržite se od konzumiranja hrane, a dva sata pre od alkohola, kafe i čaja.
  • Prilikom analize ne smete imati ništa od metala na telu.
  • Analizu ne mogu da rade osobe sa metalnim implantom u telu (ne računajući zubne proteze i implante) i osobe sa pejsmejkerom