Radno vreme:
Od 9,00 do 22,00 – radnim danima i vikendom

Šta je zdravlje?

Zdravlje je dinamička ravnoteža između našeg fizičkog i mentalnog. Zdravlje predstavlja protok vitalne- životne energije kroz kompletno telo, a bolest je njena stagnacija ili blok. Još su stari kineski lekari pre par hiljada godina taj tok životne energije slikovito poredili sa tokom reke od izvora do ušća.
Za dobro zdravlje, očuvanje i ozdravljenje treba pre svega imati aktivan i odgovoran stav prema sebi, prema drugima i prema okolini. Tek tada će efekti sprovedenih mera i postupaka lečenja biti bolji i dugotrajniji. Sastavni deo svakog živog bića je prirodna tendencija ka samoizlečenju, a to se dešava neprekidno i bez prestanka na podsvesnom nivou. Ako mi na svesnom nivou damo šansu taj samoizlečujući proces se može i ubrzati! Kako?

Kao prvi korak: su postepene ali obavezne promene loših navika (prekomerna, nepravilna i nekvalitetna ishrana, “zloupotreba” hrane, alkohola, kafe, šećera, duvana, neaktivnost, fizička, emotivna i mentalna zapuštenost…). Nijedna terapija neće imati uspeha i neće biti dužeg veka ako stalno pravimo ili ponavljamo iste greške.

Drugi korak je da u naš organizam unosimo sve one materije i elemente koji mu nedostaju a neophodni su za njegovo pravilno funkcionisanje.

Treći korak: da pronađete vremena za sebe i da budete fizički aktivniji, da kada možete idete u prirodu, da odete na masažu… Ako imate problem, možete se posavetovati i sa psihologom…

Ako se fokusiramo na glavni izvor disbalansa u organizmu i izvora nejvećeg broja zdravstvenih tegoba savremenog čoveka– na Stres i njegov uticaj na dinamičku ravnotežu koja znači zdravlje:
Stres je sve ono što naše biće dovodi u disbalans. Ako dugo traje, remeti naše zdravlje jer telo troši svoje rezerve i snagu da se na prirodan način izbori sa njim.

Primer za neke od stresora (koji izazivaju stres):

  • toksini (zagađena hrana, voda, vazduh, teški metali, hemikalije, deterdženti, kozmetički preparati),
  • mikrobi (bakterije, virusi, paraziti, gljivice),
  • trauma (fizička, psihička, emotivna),
  • uticaji iz okoline (vlaga, vetar, suvoća, vrućina, hladnoća, tehnološka i druga zračenja…),
  • manjak ili višak materija (minerali , vitamini, belančevine, masti…).
  • mentalno emotivni uzročnici (preterana briga, strah, bes, ljutnja, gnev, pohlepa, ogorčenost, tuga) ali takođe i nedostatak ljubavi, prijateljstva, intelektualne stimulacije, neznanje i nesvesnost postupaka koji utiču na naše telo, nasledni faktori, konstitucija.